Coraz częściej korzystamy z usług prywatnych detektywów. Istotny zakres takiej działalności to zbieranie wrażliwych, tajnych wiadomości dotyczących postępowań karnych i cywilnych, mienia, osób zaginionych lub ukrywających się i dokonywanie analizy wiarygodności świadków i aktów. W tej branży wszystko ma znaczenie, nawet charakterystyczna przesłanka od klienta lub występujące przypadkowe okoliczności.

Oferowane usługi detektywistyczne

Działalność skupia się na prowadzeniu śledztwa korzystając z rozumowania logicznego i innych niejawnych metod dochodzenia. Na podstawie zebranych dowodów oraz faktów, poprzez taką postać dedukcji, detektyw jest w stanie dojść do prawidłowych wniosków. Działając zgodnie z prawem i określonym przez licencję zakresem czynności, detektyw ma za zadanie przedstawić prawdziwą wersję zdarzeń w trakcie realizacji zlecenia.