Zabezpieczenie fundamentów – zleć to profesjonalnej ekipie

Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu mieszkańców.

Komu zlecić wykonanie izolacji fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy powierzyć opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale też w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Wszak użycie właściwych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również dogłębna analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można zweryfikować czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie istnieje ryzyko podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zablokuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów też wypada pozostawić profesjonalistom, gdyż częstym błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) czy też zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających podobnych własności wodochronnych. Niepoprawne wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, że będzie ona nieefektywna.