Odszkodowania, prawo pracy, prawo cywilne – kancelaria prawna w Krakowie

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, a także w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy podejmuje

Na co dzień przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym prawem pracy, dochodzeniem odszkodowań oraz sprawami rodzinnymi. Obsługa prawna w tym zakresie polega na ciągłym kontakcie z Klientem, udziale w negocjacjach i mediacjach, reprezentacji przed sądami, a także opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sporu w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość zakończenia sprawy oraz zminimalizowanie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne spółek

Zakres pracy Kancelarii koncentruje się także na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom na każdym polu ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo pracy, administracyjne, handlowe czy podatkowe. Chcemy, by nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej firmy, w związku z tym koncentrujemy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.