Co to jest restrukturyzacja?

Kiedy spółka przechodzi poważny kryzys, zobowiązania względem partnerów zwiększają się z dnia na dzień i rozpoczęcie procedury bankructwa wydaje się najlepszym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – na ratunek bankrutującym spółkom

Restrukturyzacją można nazwać transformację podmiotu dążącą do uniknięcia jego bankructwa i w rezultacie zwiększenie jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dostarczają sporo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami, przez co są bez wątpienia bardziej nastawione na właścicieli firm. Także postępowania kończą się szybciej niż przed 2016 r. i nie wymagają tylu formalności. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pozytywnych rezultatów: pozwalają przystopować egzekucje komornicze, powstrzymać sfinalizowanie niekorzystnych ugód, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchronić przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu

Wymieniona powyżej ustawa określa 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy udziale nadzorcy układu, którego zresztą sama wyznacza, samodzielnie przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sędziego jest tutaj tylko uznanie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu i zaakceptowaniu listy zobowiązań w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu między wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania trwa na ogół do pół roku.
– postępowanie układowe, które wybierają przeważnie właściciele spółek zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może ustanowić tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem dobytek dłużnika. Okres prowadzenia takiego postępowania jest nierzadko dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w sprawach odnoszących się do zobowiązań spornych, to sąd rozsądza o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a zarazem gwarantuje najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Łączy się to jednak z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaznaczyć, iż istnieją ograniczenia, które mają wpływ na to, który wariant restrukturyzacji może zostać zastosowany w danej sytuacji. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zastosować jedynie wówczas, gdy suma zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego bądź układowego. Czynności restrukturyzacyjne są zagmatwane, dlatego jeśli decydujesz się na ich prowadzenie, ale wahasz się, jaki typ będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, obowiązkowo zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.