Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Uzupełnij swoją wiedzę o metodzie kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. Niestety w tej sytuacji fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za zrealizowane usługi czy też dostarczone produkty. Jeżeli to zdarza się cyklicznie, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków na czas i w rezultacie otrzymać od fiskusa bolesną grzywnę. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył łącznie z podatkiem 2 mln euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Z uwagi na wspomniany wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, jednakże muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają trudność z dochowaniem terminów płatności, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga skrupulatnego kontrolowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Przeważnie powodem tego jest po prostu kwestia regularnego pilnowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież skrupulatnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Tymczasem już przy kilkuset fakturach monitoring przelewów przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu oraz minimalizację niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]