Co mają na celu badania operatorów?

Dowiedz się więcej o badaniach operatorów Bielsko Biała.

Gdy mowa o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Obowiązek ten prawo nakłada także na operatorów dźwigów, wózków, koparek i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka potrzeba i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są potrzebne?

Prawo precyzyjnie określa, jakie grupy zawodowe muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Poza tym, jeśli chodzi o okoliczności, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często dochodzi w nich do wypadku, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli brakiem koncentracji, kłopotami ze wzrokiem czy zbyt powolną reakcją. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i z tego powodu przeprowadzanie tego typu badań jest niebagatelne.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, jakim poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Kontroluje się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie po zmierzchu oraz umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto prędkość reakcji, zdolność oceny odległości i poziom koncentracji. Istotna jest też przerzutność uwagi. Badania robi się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, wykorzystywana jest też specjalna aparatura. Zwykle nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo badania zachowują ważność, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby badanej. Przeważnie są to trzy-cztery lata, zaś dla osób powyżej 50 lat – jeden-dwa lata.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]