Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Niezbędne wiadomości na temat rozwoju kompetencji. Przekonaj się!

Coraz więcej pracodawców dostrzega, iż rozwój pracowników znamiennie wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowani pracownicy zaopatrzeni w szeroki wachlarz umiejętności miękkich to przecież najważniejszy filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – odkryj pełny potencjał swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich osobistych kwalifikacji i uwarunkowań może wspomóc pracodawcę w dobraniu kadry, która będzie przygotowana na wielorakie wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC zrealizowanej przez doświadczonego coacha można wychwycić, kto z zatrudnionych przejawia umiejętności kierownicze i zostanie najlepszym liderem zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane na przeróżne sposoby – np. w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W trakcie spotkań wykorzystywane są efektywne techniki szkoleniowe, np. wywiady, analiza konkretnego przypadku (case studies), zadania grupowe bądź symulacje. W ten sposób można ujawnić pełny potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z pracownikami w postaci coachingu.

Jak prowadzony jest audyt AC/DC i rozwój pracowników?

Dobrze opracowany audyt jest podzielony na kilka etapów. Na wstępie wychodzi się od analizy kompetencji niezbędnych na danym stanowisku. Następnie audytor opracowuje narzędzia, które będą wykorzystywane w trakcie sesji. Kolejnym etapem jest zasygnalizowanie celów sesji oraz tego, co chce się za jej sprawą wypracować. Nie bez znaczenia jest też otoczenie, w którym zostaną przeprowadzone sesje z pracownikami – powinno ono gwarantować komfort, który wspomoże realizację celów audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa lub indywidualna) jest przeprowadzana przez wykwalifikowanych coachów z wykształceniem psychologicznym. Sesja trwa od 4 do 6 godzin. Po jej zakończeniu Klient odbiera szczegółowy, indywidualny protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych osób, określone są ich silne strony i podane są zalecenia, jak powinien przebiegać kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]