Kto może zostać detektywem?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo przydatne także dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w zgłoszeniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. By legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować odpowiednią licencją, która przyznawana jest po zdaniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą również spełnić uprzednio określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, obywatelstwa któregoś z krajów należących UE oraz minimum średniego wykształcenia. Warunkiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Większość zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. gdy podejrzewamy, że nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość zarobków byłego partnera, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.