Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków. Więcej informacji na tlumaczalnia.pl/ceny/.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze sporządzają setki zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, że w sieci bez trudu da się wyszukać darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyręczą one zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest nieraz niezbędne, przykładowo jeśli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach głowimy się, jak z grubsza wyliczyć koszt tłumaczenia. Co wobec tego wpływa na cenę przekładu?

Okoliczności wpływające na ostateczny koszt tłumaczenia

Na to ile finalnie zapłacisz za przekład tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, hiszpański) czy germańskich (niemiecki, szwedzki) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego) lub słowiańskich (np. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “na wczoraj” musimy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia lub poruszane w tekście zagadnienia. Przekład prac akademickich, dokumentów handlowych albo opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, ale też odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych pomyłek.

Przekład zwykły a poświadczony

Warto nadmienić, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo prawo jazdy albo świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go stemplem z numerem licencji tłumacza przysięgłego oraz swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym zaznacza czy przekład wykonany był z odpisu, kopii bądź oryginału oraz przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów oraz świadectw, z kolei w razie potrzeby zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu przysięgłym jest to 1125 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]