Tłumacz przysięgły przełoży dokumenty z języka rosyjskiego

Dalsze informacje o pracy tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Ostatnie lata to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają między nimi Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa też duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia pracy czy też studiów w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi bądź Rosji. Należą do nich między innymi akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]