Czy długopis z grawerem, to skuteczna forma promocji instytucji?

Nie ulega wątpliwości, że chęć przynależności do grupy, stanowi jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Jak powszechnie wiadomo znajduje się ona wśród wymienionych potrzeb w popularnej „Piramidzie Maslowa”. Należy sądzić, że długopis z grawerem może stanowić element wpływający na ludzkie postrzeganie swego miejsca w danej społeczności.

Bądź częścią swojej Alma Mater

Należy sądzić, że długopis z grawerem danej uczelni, pełni istotną rolę już na etapie promocji kierunków studiów. Jak wynika z przeprowadzonych badań, długopis z grawerem Parker znajduje się w ścisłej czołówce wśród materiałów promocyjnych. Na drugim miejscu plasują się smycze, które systematycznie z roku na rok tracą na popularności. Można powiedzieć, że etap świetności mają już dawno za sobą. Jak się okazuje znaczną sympatią cieszą się również zakładki i naklejki. Należy jednak przypuszczać, że długopis z grawerem jeszcze długo pozostanie liderem. Dlaczego tak jest? Na to pytanie odpowiedział jeden z pracowników uczelnianego biura promocji i reklamy. Okazuje się bowiem, że długopis z grawerem jest swego rodzaju symbolem studenta. Żak przecież musi czymś pisać. Jak powszechnie wiadomo na większości kierunków studiów, robienie notatek jest podstawą. Dlatego też, uczelnie tak chętnie rozdają długopisy, aby logo uczelni przypominało, że młody człowiek jest właśnie ich studentem. Warto zwrócić uwagę, że w dziekanatach, podczas otwartych wykładów, Juwenaliów i innych imprez, przeważnie pojawia się długopis z grawerem. Nie ulega wątpliwości, że jest to mała, choć praktyczna rzecz. Student prawdopodobnie używa tego przyboru nie tylko w murach uczelni, ale i w innych sytuacjach. Chodzi mianowicie o to, że za każdym razem, kiedy wyjmuje z torby długopis z grawerem nieświadomie promuje swoją Alma Mater. Niewątpliwie jest to okazja, aby rodzeństwo, znajomi, bądź całkiem przypadkowi ludzie mieli okazję zainteresować się uczelnią.

Wizerunek urzędu jako dobrego gospodarza

Wydaje się, że w większości urzędów długopis z grawerem pełni podobną funkcję jak we wspomnianych uczelniach. Gminy zabiegają na różne sposoby, aby ludzie osiedlali się na ich terenie. Wiąże się to naturalnie z zakupem działki, uiszczaniem opłat na rzecz gminy, bądź pobieraniem za opłatą odpisów stanu cywilnego. Popularna była również swego czasu akcja typu „rozlicz się w wybranej gminie”. Naturalnie, jak powszechnie wiadomo w grę wchodzą pieniądze. Jednakże, należy zwrócić uwagę, że nie każda gmina może pozwolić sobie na to, aby długopis z grawerem stał się elementem promocji. Powód jest oczywisty, ponieważ zakup przez biuro promocji danej gminy, tego typu długopisów, wiąże się z wydatkami. Badania pokazują, że wiele gmin utrzymuje się głównie z subwencji, mając bardzo niski przychód własny. Dodatkowe obciążanie budżetu, nie jest pożądane. Dlatego też, długopis z grawerem herbu miasta, który jest rozdawany mieszkańcom i turystom świadczy o jednym. Mianowicie, o tym, że dana gmina jest zamożna. Skojarzenie myślowe, prowadzi tym samym do wniosku o dobrym gospodarzu. Nie ulega wątpliwości, że ludzie mają większe zaufanie do zaradnego Urzędu Miasta, niż do takiego, który ściąga jedynie opłaty. Badania pokazują jednoznacznie, że człowiek lgnie do zasobnego i stabilnego środowiska społecznego. Należy przewidywać, że mieszkańcy chętniej identyfikują się właśnie z bogatą gminą. Jak się okazuje, zwyczajny długopis z grawerem może wpłynąć nawet na wizerunek gminy.

Reasumując, niezależnie, czy długopis z grawerem jest elementem promocji uczelni, czy gminy istotna jest jego skuteczność. Niestety, nie wszystkie instytucje doceniają, korzyści jakie może przynieść z pozoru niepozorny długopis z grawerem.