Rodzaje materiałów do druku 3D

filament do drukarki 3D, materiały do druku 3D

Firma CadXpert oferuje duży wybór materiałów do druku 3D: filamenty, żywice fotopolimerowe i inne. Materiały do druku 3D można rozdzielić na 4 kategorie:
– PolyJet – ciekłe żywice fotopolimerowe, które utwardza się za pośrednictwem światła ultrafioletowego,
– SLS – materiał poliamidowy spiekany selektywnie,
– SLA – żywice fotopolimerowe o różnych właściwościach, utwardzane promieniem lasera,
– FDM (czyli fused deposition modeling) – warstwy ciekłych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Dzieli się ono na 2 podkategorie: FDM do błyskawicznego tworzenia prototypów z niezbyt kosztownych termoplastów oraz FDM przemysłowe stosowane do zaawansowanej produkcji z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych.

Filament – wszechstronny termoplast w przystępnej cenie

Filament to tworzywo stosowane w drukarkach 3D pracujących w technologii FDM. Ta technologia druku i tworzywo są wykorzystywane do testowania funkcjonalnego, a także do błyskawicznego prototypowania z prostych w obróbce surowców i seryjnej produkcji. Jakie filamenty są przeważnie używane do druku 3D? Przede wszystkim sięga się po tworzywa inżynieryjne (między innymi te odporne na pękanie) lub mające szczególne własności (np. odporność na ogień) oraz łatwe do modelowania poliestry alifatyczne czyli PLA. Technika druku FDM dorównuje wydrukom otrzymanym za pośrednictwem pozostałych rozpowszechnionych metod, czyli termoformowania lub wtrysku. Największe plusy filamentów to wysoka dostępność, atrakcyjna cena idąca w parze z wysoką jakością wydruku 3D, jak również ekologiczny proces ich wytwarzania (nietoksyczny i czysty, toteż wyprodukowane z jego pomocą prototypy można wykorzystywać np. w biurach).
W ofercie firmy CadXpert w technologii FDM znajdują się filamenty:
– do szybkiego prototypowania,
– inżynieryjne,
– elastomery.

Inne materiały do drukarek 3D wykorzystujących technologię SLA oraz PolyJet

Nie licząc filamentów, firma CadXpert oferuje też inne materiały do drukarek 3D. Te przeznaczone do technologii Polyjet to m.in.:
– transparentne,
– żywice imitujące właściwości polipropylenu,
– wysokotemperaturowe.
PolyJet jest uważana za niesłychanie dokładną oraz kompleksową technologię druku 3D. Ciekłe żywice fotopolimerowe utwardza się warstwa po warstwie przy pomocy światła ultrafioletowego. Dzięki swoim właściwościom mają zastosowanie przede wszystkim jako modele: inżynieryjne, imitujące produkt końcowy, anatomiczne oraz koncepcyjne. Z tych fotopolimerów wykonywane są również pojemniki, opakowania i inne artykuły użytkowe.
Natomiast w stereolitografii (inaczej technologii SLA) są to m.in. materiały:
– standardowe,
– odlewnicze,
– inżynieryjne,
– stomatologiczne.
Jakie zastosowanie ma ciekła żywica fotopolimerowa utwardzana laserem? Niezwykle szerokie. Najczęściej używamy jej w branży medycznej oraz przemyśle do wydruku 3D modeli koncepcyjnych oraz prototypów, a także wszelkich elementów, w których chcemy uzyskać efekt wygładzonej powłoki.

Nasza siedziba:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]