Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Zamów kontener otwarty

Część odpadów nie powinno trafić do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem oraz przewozem odpadów. Aby się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania i transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak wióry metalowe, trociny czy granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Użyczają je one klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasza siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]